นางสาวทรรศินา​ ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา (ฝ่ายวิชาการ) เพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน จัดสรรรายวิชาตารางเรียน​ ตารางสอน ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2564​ พร้อมด้วย​ หัวหน้าแผนกวิชาเข้าร่วมประชุม​ ณ​ ห้อง​วิชาการ​ วันที่​ 30​ กันยายน​ 2564

นางสาวทรรศินา​ ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา (ฝ่ายวิชาการ) เพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน จัดสรรรายวิชาตารางเรียน​ ตารางสอน ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2564​ พร้อมด้วย​ หัวหน้าแผนกวิชาเข้าร่วมประชุม​ ณ​ ห้อง​วิชาการ​ วันที่​ 30​ กันยายน​ 2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized, ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร