ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM)

[sf id=1 layout=1]

นำเสนอการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านสัตวศาสตร์ ณ​ หอประชุมขุนสิทธิไชยภักดี​ วิทยาลัยเกษตร​และ​เทคโนโลยี​ตรัง​ ระหว่าง​วันที่​ 8-9 ตุลาคม​ 2564