นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้​ ผ่านระบบออนไลน์​

นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้​ ผ่านระบบออนไลน์​ พร้อมด้วย​ คณะครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ​ โดยเป็นการอบรมออนไลน์​ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้น​ ปวช.1​ และนักศึกษาระดับชั้น​ ปวส.1​ ณ​ ห้องจามจุรี​ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ วันที่​ 4​ สิงหาคม​ 2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร