คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผ่านระบบออนไลน์

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

นางสาว​ช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล ปี 2

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 7

นางสาว​ช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

คณะกรรมการฯ​ ติดตามประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร​วิชาชีพ​ พ.ศ.2562​ สาขาผลิตสัตว์น้ำ สาขาผลิตสัตว์ และหลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง​

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 6

นางสาว​ช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

พิธีบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา กับ หน่วยงานและสถานประกอบการ จำนวน 22 แห่ง

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 31

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยกา … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 13

คณะกรรมอกท.หน่วยสงขลา ประธานชมรมวิชาชีพ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น