คลังเก็บหมวดหมู่: Uncategorized

พิธีบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา กับ หน่วยงานและสถานประกอบการ จำนวน 22 แห่ง

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 31

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยกา … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 13

คณะกรรมอกท.หน่วยสงขลา ประธานชมรมวิชาชีพ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 27

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยกา … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประชุมสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้แผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา” (Education Sandbox) ณ​ โรง​แรมเดอะเบด เวเคชั่น​ ราชมังคลา​ จ.สงขลา​ วันที่​ 27​ มิถุนายน​ 2565

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 5

นางสาว​ช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประชุมพิจารณาคัดเลือก​นักเรียน​ นักศึกษา​เพื่อรับทุนการศึกษา​ ทุนเฉลิมราชกุมารี​ ระยะที่​ 2​ รุ่นที่​ 6​

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 10

นางสาว​ช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น