ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2564

…ประชาสัมพันธ์…
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2564
ณ อาคารเรียน 9 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาขอให้ดูวันและเวลาตามกำหนดการที่แจ้งอย่างละเอียด เนื่องจากได้มีการแบ่งวันและเวลาในการเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (นักเรียนไม่ต้องเข้าร่วม)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร