ประชุมพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย สผก.1 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และหัวหน้าแผนกวิชาทุก ประชุมพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย สผก.1 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร