ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกลง ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

คณะผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกลง ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร