ตารางสอบกลางภาคเรียนที่​ 1/2564​ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google form​s​ ระหว่างวันที่​ 16-18 สิงหาคม​ 2564

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่​ 1/2564​ รูปแบบออนไลน์ผ่าน Google form​s​ ระหว่างวันที่​ 16-18 สิงหาคม​ 2564 ขอให้นักเรียน​ นักศึกษา​ ดำเนินการเข้า classroom ให้เรียบร้อยโดยขอรหัสการเข้าชั้นเรียนได้จากครูที่ปรึกษาของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่​ 6​ สิงหาคม​ 2564​

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร