คลังเก็บผู้เขียน: admin

การตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน​ นักศึกษา​ วันที่​ 29 มิถุนายน​ 2565

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

เช้าวันนี้ ณ​ วษท.สงขลา​ การตรวจคัดกรองเ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการคูโบต้าต้นกล้าดิจิทัล ปี 2

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 7

นางสาว​ช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

คณะกรรมการฯ​ ติดตามประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร​วิชาชีพ​ พ.ศ.2562​ สาขาผลิตสัตว์น้ำ สาขาผลิตสัตว์ และหลักสูตรหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง​

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 6

นางสาว​ช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประชุมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 13

คณะกรรมอกท.หน่วยสงขลา ประธานชมรมวิชาชีพ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประเมินการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 27

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยกา … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น