โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ (กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร) ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริฯ​

นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมายให้​ นายอมฤต​ สุชาตานนท์​ ครู​ชำนาญการ​ ทำหน้าที่​ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน​ นักศึกษา ลงพื้นที่ดำเนินโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ (กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร) ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดำริฯ​ ซึ่งมีการอบรมการทำปลาดุกแดดเดียว​ การทำสลัดโรล โดยมีคณะครู​ นักศึกษา​ แผนกวิชาประมง​ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร​ เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรม​แก่ผู้สนใจ​ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน​ เชิญพิศลยบุตร​ และติดตามการดำเนินงานการสร้างโรงเรือนปลูกผักฯ​ โดยมีคณะครูผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่​ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านประกอบออก​ อ.นาทวี จ.สงขลา​ วันที่​ 26 สิงหาคม​ 2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร