ประกาศวิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลาเรื่อง​ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลาเรื่อง​ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร