ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสมาร์ทฟาร์มเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสมาร์ทฟาร์มเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การจัดซื้อจัดจ้าง, ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร