หมวดหมู่: ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า

เรียนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.ที.เอ็ม  999

เนื่องด้วยไม่สามารถติดต่อตาม  E-mail  และเบอร์โทรศัพท์  ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.ที.เอ็ม  999 ให้ไว้ได้  จึงแจ้งให้ทราบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เรื่องประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)