หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสถิต โลหะ พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ให้การต้อนรับและขอบคุณ อดีตผู้อำนวยการ นายนรชัย วุฒิเจริญมงคล ซึ่งเป็นผู้นิเทศก์ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการ เข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 11 กันยายน 2561

นายสถิต โลหะ พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำ

อ่านต่อ

ชมรมวิชาชีพธุกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง ปีที่ 6 โดยมี คณะครูและนักเรียนชมรมวิชาชีพธุรกิจเกษตร ร่วมแจกอาหารว่างและมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งแก่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 11 กันยายน 2561

ชมรมวิชาชีพธุกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จั

อ่านต่อ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องจามจุรี วันที่ 10 กันยายน 2561

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ฤทธิโชค หัวหน้างานบุคลากร ให้การต้อนรับ นายสมบูรณ์ หลักทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพเบตง เพื่อเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ กล่าวอบรมนักเรียน นักศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 และการปฏิบัติตัว ติดตามงาน ความรับผิดชอบด้านการเรียน การร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าเสาธง วันที่ 7 กันยายน 2561

นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ กล่าวอบรมนักเรียน นักศึกษา

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา วันที่ 7 กันยายน 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมงานวันคนพิการ อบต.ท่าชะมวง พร้อมด้วยคณะครู

ซึ่งได้บริจาคผลไม้ ขนม และเครื่องดื่มในงานวันคนพิการครั

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรม​ ระดับภาค ภาคใต้

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ