Author Archives: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ฝึกซ้อมการเดินขบวนพาเหรดกีฬาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 (กีฬาสี) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ฝึกซ้อมการเดินขบวนพาเหรด

อ่านต่อ

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำคณะครูและกลุ่มชาวบ้าน จัดนิทรรศการตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร วันที่ 24 สิงหาคม 2561

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาข้าร่วมการประชุม อกท. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

อ่านต่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสงขลา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเค

อ่านต่อ

แผนกวิชาช่างกลเกษตร จัดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น การซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ (คูโบต้า) และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโ

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ