วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10