โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) หลักสูตรการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเกษตร 4.0 ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ระดับ 5

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) หลักสูตรการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเกษตร 4.0 ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ระดับ 5 โดยมี นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฯ รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา วิทยากรการอบรม คณะครู และผู้อบรมเข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมตะเคียนทอง 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร