พิธีปิดโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) หลักสูตรการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเกษตร 4.0 ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ระดับ 5

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) หลักสูตรการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเกษตร 4.0 ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ระดับ 5 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมตะเคียนทอง 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร