ประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมจามจุรี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการฯ และนายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา และคณะครู เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมจามจุรี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร