ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)พนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ไฟล์เอกสาร

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร