นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เป็นประธานการประชุมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา​ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ ครั้งที่​ 1/2564​ ผ่านทางระบบออนไลน์​ Google​ Meet​

นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เป็นประธานการประชุมโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา​ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ ครั้งที่​ 1/2564​ ผ่านทางระบบออนไลน์​ Google​ Meet​ พร้อมด้วย​ นางสาวทรรศินา​ ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ นางสาวพนิต​กานต์​ แก้ว​โกมล​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ฝ่าย​บริหาร​ทรัพยากร​ นสพ.สุทธิ​ศักดิ์​ เวชสาร​ ครู​ชำนา​ญ​การ​ ท​ำ​หน้าที่​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ฝ่าย​แผน​งานและความร่วมมือ​ และคณะครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​ วันที่​ 13​ สิงหาคม​ 2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร