ทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ดำเนินการถ่ายรูปนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เพื่อทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร