ต้อนรับคณะผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ นายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์ CVM วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร