การเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

อกท.หน่วยสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยสงขลา เป็นประธานการเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฯ นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ดำเนินการประชุมโดยคณะกรรมการและนางสาวชุติมา เล็กบางพงศ์ ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยสงขลา ณ หอประชุมตะเคียนทอง 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร