การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฎิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center ) ระดับภาค​ 5​ ภาค​ ผ่านการประชุมทางไกล​ (Web​ conference)​

นางสาว​ช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมาย​ให้​ นายสุ​รเชษฐ​ ทอง​เพิ่ม​ รอง​ผู้​อำนวย​กา​ร​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ พร้อมด้วย​ นาย​จิรัฐติ​ วงศ์งาม​ หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฎิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center ) ระดับภาค​ 5​ ภาค​ ผ่านการประชุมทางไกล​ (Web​ conference)​ วันที่​ 18​ มิถุนายน​ 2565

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร