การประชุมสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้แผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา” (Education Sandbox) ณ​ โรง​แรมเดอะเบด เวเคชั่น​ ราชมังคลา​ จ.สงขลา​ วันที่​ 27​ มิถุนายน​ 2565

นางสาว​ช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมาย​ให้​ นาง​สา​วท​รร​ศิ​นา​ ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อำนวย​การ​ฯ​ เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือและการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้แผนงานวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสงขลา” (Education Sandbox) ณ​ โรง​แรมเดอะเบด เวเคชั่น​ ราชมังคลา​ จ.สงขลา​ วันที่​ 27​ มิถุนายน​ 2565

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร