การนิเทศการสอน​ (ขณะปฏิบัติหน้าที่การสอน)​ ครั้งที่​ 1​ ประจำปีการศึกษา​ 2565​

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 58

นางสาว​ช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 7

นาง​สา​วช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม ประชุมทางวิชาการ อกท.ระดับชาติของคณะกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 3

นางสาว​ช​นม​์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

ทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 10

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเก … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

การเปิดประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 30

อกท.หน่วยสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์ แ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น