โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้​ โดยผ่านการประชุมทางไกล​ (VDO​ Conference)​ ณ​ ห้องจามจุรี​ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ วันที่​ 29​ กันยายน​ 2564

นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้วกระจ่าง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ พร้อมด้วย​ คณะครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ​ ประจำปี​ 2564​ ได้แก่​ นางสาววรรณวิภา​ โคตัน​ ครูชำนาญการพิเศษ​ แผนกวิชาพืช​ศาสตร์​ นายอมฤต​ สุชา​ตา​นนท์​ ครูชำนา​ญ​การ​ แผนกวิชาช่างกลเกษตร​ นายอาคม​ สุข​เกื้อ​ ครูชำนาญการ​ แผนกวิชาธุรกิจเกษตร​ นางกันยา​ รัศมี​ ครูชำนาญการ​ แผนกวิชาสัตวศาสตร์​ และ​ นางภัครพร​ ขาวทอง​ พนักงานธุรการ​ ส​ 4​ เข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้​ โดยผ่านการประชุมทางไกล​ (VDO​ Conference)​ ณ​ ห้องจามจุรี​ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ วันที่​ 29​ กันยายน​ 2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร