ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-net

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องคคการมหาชน)
ประกาศเลขที่นั่งสอบ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ศูนย์สอบ : 130203
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
สนามสอบ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

เอกสารรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร