นางสาวทรรศินา​ ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนการจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร​ ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล​ โดยใช้โปรแกรม​ Google​ Meet​ วันที่​ 18​ ตุลาคม​ 2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร