ต้อนรับคณะครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการการต่อเรือนครศรีธรรมราช ที่ได้เข้ามาแนะแนวการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในกับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ

วันที่ 24 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ยินดีต้อนรับคณะครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการการต่อเรือนครศรีธรรมราช ที่ได้เข้ามาแนะแนวการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในกับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร