ชมรมวิชาชีพธุรกิจเกษตร ดำเนินการจัดอบรม โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ

🪴🪴ชมรมวิชาชีพธุรกิจเกษตร 🪴🪴ดำเนินการจัดอบรม โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นำ โดยมี นายประสงค์ ชูวิจิตร์ ข้าราชบำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. – 16.30 น. โดยอบรมผ่านระบบ Google Meet 🤍💛💚

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร