การประชุม​ อกท.ภาคใต้​ ผ่านระบบออนไลน์​ ณ ห้องประชุมจามจุรี​ วันที่​ 1​ กันยายน​ 2564

นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ พร้อมด้วย​ นาย​อมฤต​ สุชา​ตา​นนท์​ ครู​ช​ำ​นา​ญ​การ​ ท​ำ​หน้าที่​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ฝ่าย​พัฒนา​กิจการ​นักเรียน​ นักศึกษา​ นางสาวชุติมา​ เล็ก​บาง​พงศ์​ ครูที่ปรึกษา​ อกท.หน่วย​สงขลา​ และนางสาวพรนัชชา​ ไชยรัตน์​ นายก​ อกท.หน่วยสงขลา​ เข้าร่วมการประชุม​ อกท.ภาคใต้​ ผ่านระบบออนไลน์​ ณ ห้องประชุมจามจุรี​ วันที่​ 1​ กันยายน​ 2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร