การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะตามหลักสูตรกับสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 กันยายน 2564

นางสาวชนม์ศิกานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ พร้อมด้วย​ นางสาว​ท​รร​ศิ​นา​ ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ นสพ.สุทธิ​ศักดิ์​ เวชสาร​ ครู​ชำนา​ญ​การ​ ท​ำ​หน้าที่​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ฝ่าย​แผนงานและความ​ร่วมมือ​ และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะตามหลักสูตรกับสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการ การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 1 กันยายน 2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร