การประกาศผลรางวัลในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผ่านระบบออนไลน์​

นางสาวทรรศินา​ ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ วิทยาลัยเกษตร​และ​เทคโนโลยี​สงขลา​ พร้อมด้วย​ คณะครูผู้เกี่ยวข้อง​ ร่วมชมการประกาศผลรางวัลในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ผ่านระบบออนไลน์​ ซึ่งแผนกวิชาพืชศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ขอบข่ายพืชอาหาร ในโครงการปลูกหอมแบ่งตามมาตรฐาน GAP​ โดยมี นางสาววรรณวิภา โคตัน เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ และแผนกวิชาประมง ได้รับรางวัลชมเชย ขอบข่ายประมง ในโครงการเลี้ยงปลากดเหลืองในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำหมุนเวียนตามระบบ GAP​ โดยมี นางสาวจันทิมา อุปถัมภ์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ ณ​ ห้องจามจุรี​ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ วันที่​ 28​ กันยายน​ 2564

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร