การจัดสัมมนาผลงานวิชาการของสมาชิก อกท.(แบบออนไลน์)ระดับชาติ ครั้งที่ 42

การจัดสัมมนาผลงานวิชาการของสมาชิก อกท.(แบบออนไลน์)ในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 42 อกท.หน่วยสงขลาเข้าร่วมการแข่งขันการสัมมนาผลงาน PBL สาขาบริหารธุรกิจ โครงการรัตภูมิหอยซิ่งวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร