โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมด้วย นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ นายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียน นักศึกษานับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณหน้าเสาธง และวัดรัตภูมิธรรมาวาส อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร