รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 📌 ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2563 มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผู้ที่มีรายชื่อฯ (รอบโควตาและรอบทั่วไป)​ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

หมายเหตุ : วิทยาลัยจำเป็นต้องจัดสรรวันและเวลาตามกำหนดกา

อ่านต่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เปิดแล้ว! หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี >> สาขาสัตวศาสตร์ >> สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ “ทวิภาคี” เรียนในสถานศึกษา ๑ ปีการศึกษา และฝึกอาชีพ ณ สถานประกอบการ อีก ๑ ปีการศึกษา รับสมัครนักศึกษา (รอบเพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 8-29 เมษายน 2563 …

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ PRSCAT และ ทาง เว็บไซ

อ่านต่อ

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 8-29 เมษายน 2563

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่อง การรับสมัคร

อ่านต่อ

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ขอยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นางสาว​ละออง​แก้ว​ หมื่น​จร​ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การแปรรูปอาหารและขนม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมบ้านตุหรง พร้อมด้วยนางเรณู ชนะผล หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารและขนม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 30 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลจะโหนง จังหวัดสงขลา วันที่ 18 มีนาคม 2563

ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ประจำปีการศึกษา 2563 💥💥 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 💥💥


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง