หมวดหมู่: ข่าวนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 6 กันยายน 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย คณะครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร นำนักเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ ร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ในงาน อบต.สัญจร ปี 2561 อบต.ท่าชะมวง ณ อาคารตลาดนัดท่าชะมวง 2 วันที่ 3 กันยายน 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ออกนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการ ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างยนต์ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ออกน

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงตะเคียนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำนักเรียน นักศึกษาออกศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงแพะเนื้อ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาม่วงพัฒนา อ.ท่าแพ จ.สตูล วันที่ 29 สิงหาคม 2561

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำนัก

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงตะเคียนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ