หมวดหมู่: ข่าวนักเรียน นักศึกษา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ดำเนินการนิเทศและติดตาม การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อบต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

อกท.หน่วยสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ประธานอำนวยการ อกท.หน่วยสงขลา เป็นประธานในการประชุมสมัยสามัญ อกท.หน่วยสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

อกท.หน่วยสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ประธ

อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครนักศึกษษศูนย์บ่มเพาะ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ผู้ประกอบการใหม่ และทัศนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563” ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563