หมวดหมู่: ข่าวนักเรียน นักศึกษา

โครงการเลี้ยงและแปรรูปปลาดุกเพื่อจำหน่าย แผนกวิชาประมง วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา

โครงการเลี้ยงและแปรรูปปลาดุกเพื่อจำหน่ายแผนกวิชาประมง ว

อ่านต่อ

คณะครูประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร ​ นำโดย นายอมฤต สุ​ชาตา​นนท์​ หัวหน้าแผนกวิชา​​ ดำเนินการออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส.2 (ระบบทวิภาคี)​ สาขาวิชาช่าง​กลเกษตร ณ บริษัท คูโบต้า ละงู

คณะครูประจำแผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโ

อ่านต่อ

คณะครูแผนกวิชาธุรกิจเกษตร นำนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานผู้ประกอบการ ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง จ.พัทลุง

คณะครูแผนกวิชาธุรกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขล

อ่านต่อ

คณะครูแผนกวิชาธุรกิจเกษตร นำนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานผู้ประกอบการ ณ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด อ.สทิงพระ จ.สงขลา

คณะครูแผนกวิชาธุรกิจเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขล

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ลงพื้นที่ดำเนินพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตร แผนกวิชาสัตวศาสตร์ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นวิทยากรเพื่อให้องค์ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เรื่อง แหล่งเงินทุนการดำเนินธุรกิจ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ (วันที่ 2)

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วันที่ ครั้งที่ 1

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ