หมวดหมู่: ข่าวนักเรียน นักศึกษา

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 3)

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 3

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการ

อ่านต่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ในโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษากลุ่มแกนนำ (Echo VE)

นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิ

อ่านต่อ

การเลี้ยงแพะ แผนกวิชาสัต​ว​ศาสตร์ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา

การเลี้ยงแพะ แผนกวิชาสัต​ว​ศาสตร์วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโ

อ่านต่อ

โครงการสมาร์ทคาร์แคร์ บริการ ล้าง อัด ฉีด โดย แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา

โครงการสมาร์ทคาร์แคร์ บริการ ล้าง อัด ฉีด โดย แผนกวิชาช

อ่านต่อ