หมวดหมู่: ข่าวนักเรียน นักศึกษา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายบุญทรง มุณีแนม เจ้าของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแสงฟ้า (ศิษย์เก่าดีเด่นระดับชาติ) นายจิระวัฒน์ ภักดี ประธานกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก คณะครูและนักเรียน นักศึกษาผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ K-Farm “พัฒนาเกษตรไทย ด้วยกระบวนการทางการศึกษา” ตอน : อาชีวศึกษาเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ สถานประกอบการ (ระบบทวิภาคี) สาขาวิชาช่างกลเกษตร ระดับชั้น ปวส.2/3 และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระดับชั้น ปวส.2/4

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน​ โครงการปลาหางนกยูงช่วยชุมชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและชิกุนคุนย่า ณ บริเวณศูนย์อาหารเทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

คณะครู นักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพประมง วิทยาลัยเกษตร

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยชมรมวิชาชีพประมง อกท.หน่วยสงขลา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ ร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค 18 จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในหัวข้อ “สังคมไร้เงินสด อนาคตของคนยุคใหม่” โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​ฯ​ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ วันที่​ 21 ตุลาคม​ 2563

ธนาคารออมสิน สาขารัตภูมิ ร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค 18 จัด

อ่านต่อ

นายสมโภช รัตติ ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์ และหัวหน้างานโครงการชีววิถีฯ ให้ความรู้นักเรียน และให้ปฏิบัติวิธีการขยายจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ณ โครงการชีววิถีฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 21 ตุลาคม 2563

นายสมโภช รัตติ ครูประจำแผนกวิชาสัตวศาสตร์ และหัวหน้างาน

อ่านต่อ

คณะครู บุคลากรและนักเรียน วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการชีววิถีฯ ขยายสู่โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดโรง ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา วันที่​ 21 ตุลาคม​ 2563

คณะครู บุคลากรและนักเรียน วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​ส

อ่านต่อ

นายราเมศ ชู​สิงห์​ หัวหน้างาน​ทวิภาคี​ฯ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ วันที่ 20 ตุลาคม​ 2563

นายราเมศ ชู​สิงห์​ หัวหน้างาน​ทวิภาคี​ฯ วิทยาลัย​เกษตรแ

อ่านต่อ