หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่องรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ฝึกหัดขับปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เอกสารประกวดราคาอิ

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ฝึกหัดขับปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เอกสารประกวดราคาอิ

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เอกสารประกวดราคาอิ

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางสัตวศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เอกสารประกวดราคาอิ

อ่านต่อ