หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์

อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครนักศึกษษศูนย์บ่มเพาะ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ผู้ประกอบการใหม่ และทัศนศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2563” ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563

นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมติดตามงานและปรึกษาหารือการทำงานของฝ่ายวิชาการ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2563

นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมติดตามงานและปรึกษาหารือการทำงานของฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยมีหัวหน้างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี วันที่ 5 สิงหาคม 2563

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการประเมินโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2563 เรื่อง โครงการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ระบบน้ำหมุนเวียนตามระบบ GAP

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัว (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563

ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(รอบเพิ่มเ

อ่านต่อ