หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นักเรียนแผนกวิชาประมง เรียนรู้และปฏิบัติการผสมเทียมปลาดุก

นักเรียนแผนกวิชาประมง เรียนรู้และปฏิบัติการผสมเทียมปลาด

อ่านต่อ

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ชมรมจักรยานคูหาไบค์ ชมรมจักรยานศาลาตาหยาด ชมรมรักสุขภาพควนเนียง ขอเชิญพี่น้องนักปั่นทุกทีม ทุกชมรม ทุกสังกัด และนักปั่นอิสระร่วมงาน”ปั่นเพื่อน้องเกษตรสงขลาครั้งที่ 1

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมกับ วิ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมายให้ นางสาวทรรศินา ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ขอบข่ายประมง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2563 (มกอช.)​

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย​เกษตร

อ่านต่อ

สมาชิก อกท.หน่วยสงขลา ร่วมลงสมัครการแข่งขันทักษะต่างๆ ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยสงขลา ครั้งที่ 42

สมาชิก อกท.หน่วยสงขลา ร่วมลงสมัครการแข่งขันทักษะต่างๆ ใ

อ่านต่อ

นางสาว​ชนม์​ศ​ิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมาย​ให้​ นาย​อมฤต​ สุ​ชาตา​นนท์​ ครู​ชำนาญ​การ​ ทำหน้าที่​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​พัฒนา​กิจการ​นักเรียน​ นักศึกษา​ เป็น​ผู้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการและเลขานุการทุกฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยสงขลา ครั้งที่ 42

นางสาว​ชนม์​ศ​ิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยา

อ่านต่อ

วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ขอบข่ายประมง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2563 (มกอช.)​

วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ ได้รับรางวัลรองชนะเล

อ่านต่อ

นางสาว​ทร​รศ​ินา ศรีธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระบบน้ำเพื่อการเกษตร 1 ไร่ 1 แสน

นางสาว​ทร​รศ​ินา ศรีธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​วิ

อ่านต่อ