หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 3)

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 3

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 และระดับชั้น ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการประชุมผู้ปกครอ

อ่านต่อ

นางสาว​ชนม์​ศ​ิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ ​ เข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ปี 2563 รอบที่ 2

นางสาว​ชนม์​ศ​ิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยา

อ่านต่อ

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการ

อ่านต่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2,3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ