Author Archives: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสงขลา วันที่ 23 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเค

อ่านต่อ

แผนกวิชาช่างกลเกษตร จัดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น การซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ (คูโบต้า) และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโ

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ รองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสง

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชย-กรรม ภาคใต้

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่างผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและ

อ่านต่อ