Author Archives: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำนักเรียน นักศึกษาออกศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงแพะเนื้อ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาม่วงพัฒนา อ.ท่าแพ จ.สตูล วันที่ 29 สิงหาคม 2561

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำนัก

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงตะเคียนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมงานวันคนพิการ อบต.ท่าชะมวง พร้อมด้วยคณะครู

ซึ่งได้บริจาคผลไม้ ขนม และเครื่องดื่มในงานวันคนพิการครั

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรม​ ระดับภาค ภาคใต้

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ฝึกซ้อมการเดินขบวนพาเหรดกีฬาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 (กีฬาสี) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ฝึกซ้อมการเดินขบวนพาเหรด

อ่านต่อ

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำคณะครูและกลุ่มชาวบ้าน จัดนิทรรศการตามโครงการอาชีวะพัฒนาค่านิยมไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ และวัฒนธรรมท้องถิ่นณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร วันที่ 24 สิงหาคม 2561

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาข้าร่วมการประชุม อกท. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

อ่านต่อ