Author Archives: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัว (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563

ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(รอบเพิ่มเ

อ่านต่อ

💥💥 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 💥💥 ➡️ ขอเลื่อนการมอบตัวและรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควตาและรอบทั่วไป) ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่อง ยกเลิกการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)​ ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมา ในการดำเนินการรายงานตัวและมอบตัว พร้อมผู้ปกครอง วันที่ 6-7 เมษายน 2563

ขอให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียนด้วยความเรียบร

อ่านต่อ

💥💥 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 💥💥 เรื่อง การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 📌 วันที่ 4 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวและรายงานตัว ทางเพจ PRSCAT และเว็บไซต์ www.scat.ac.th 📌 วันที่ 6-7 เมษายน 2563 มอบตัวและรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผู้ที่มีรายชื่อฯ (รอบโควตาและรอบทั่วไป) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา