💥💥 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 💥💥 ➡️ ขอเลื่อนการมอบตัวและรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควตาและรอบทั่วไป) ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด